Τετάρτη, 19 Ιουνίου

Κοινωνική Σύμπραξη (Κ.Σ.) ΤΕΒΑ Δυτικού τομέα Αθηνών: Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης προς τις ευπαθείς ομάδες

Κοινωνική Σύμπραξη (Κ.Σ.) ΤΕΒΑ Δυτικού τομέα Αθηνών: Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης προς τις ευπαθείς ομάδες

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων έχουν οι Συνοδευτικές Δράσεις του Προγράμματος, οι οποίες υλοποιούνται από το 2016 με πολλαπλές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Δράσεων του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ, θα παρασχεθούν σε ωφελούμενα μέλη οικογενειών συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες με τη συνδρομή κοινωνικών επιστημόνων και συνεργατών στους Δήμους – Εταίρους της Σύμπραξής μας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις Κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή μπείτε στο: https://home.asda.gr/

Αρέσει σε %d bloggers: