Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου

Δήμος Ιλίου: Θέλει να αξιοποιήσει ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους

Δήμος Ιλίου: Θέλει να αξιοποιήσει ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους

Ο Δήμος Ιλίου υπέβαλε πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο, για την ένταξή του στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 2021, Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844- 64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021), μετά την έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια και μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ «το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Ιλίου έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης του μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσανατολιζόμενο στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους χώρους αυτούς για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Οι κοινόχρηστοι χώροι, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του αστικού ιστού και η σημασία τους είναι ζωτική και πολυσήμαντη, καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της
πόλης, εξασφαλίζουν την ευμάρεια καιζωτικότητα της πόλης οδηγώντας στην ποιοτική αναβάθμιση της διαβίωσης των κατοίκων της. Η προστασία και εξασφάλιση επαρκών κοινόχρηστων χώρων
βοηθά στη βελτίωση του υποβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος, καθώς η υπέρμετρη αστικοποίηση, η επέκταση των πόλεων και η τάση ανεξέλεγκτης δόμησης, οδήγησαν σε επιδείνωση του αστικού χώρου και σε μείωσή τους.

Η εξασφάλισή τους συνδέεται άρρηκτα με την πολεοδομική νομοθεσία, τον πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς και με τις χωρικές πολιτικές και στρατηγικές που εφαρμόζει το Κεντρικό κράτος και που αντικατοπτρίζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Αρέσει σε %d bloggers: