Κυριακή, 21 Ιουλίου

Διοργάνωση Συνεδρίου για το Σχεδιασμό Δράσεων Κοινωνικής Συμπερίληψης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020

Διοργάνωση Συνεδρίου για το Σχεδιασμό Δράσεων Κοινωνικής Συμπερίληψης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020  διοργανώνει  Συνέδριο, με τίτλο:

«Σχεδιασμός Δράσεων Κοινωνικής  Συμπερίληψης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020: Η Συμβολή του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίουστις 9:30 π.μ.

Τα θεματικά πεδία του Συνεδρίου αφορούν:

  • στην αποτίμηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας (www.socialinnovationforum.gr ),
  • στην παρουσίαση των Ομαδικών Δραστηριοτήτων που σύντομα ξεκινούν με στόχο την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, καθώς και,
  • στο Σχεδιασμό Παρεμβάσεων Προώθησης και Διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027,

Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση συζήτησης της Θεματικής Ομάδας Εργασίας “Κοινωνική Συνοχή – Κοινωνική Ένταξη – Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Καινοτομία” στο πλαίσιο του σχεδιασμού Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι: https://www.youtube.com/watch?v=wDHDr2jOPvg

Αρέσει σε %d bloggers: