Αιγάλεω: Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος
Κατηγορία : Αιγάλεω / Ημερομηνία Δημοσίευσης : 2016-11-14 14:00:00
0 0

Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Δήμος Αιγάλεω, με αφορμή την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 3 Νοέμβρη 2016.

 

Αναλυτικά:

 

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αιγάλεω για το έτος 2017.

 

Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι η εξής:


Οι επιπτώσεις της μεγάλης οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε είναι εμφανείς τόσο στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού όσο και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

 

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί, ενώ το συνολικό ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΑΙΩΝΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΣΠΑ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των 4.803.131,33 €, η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη για την υλοποίηση όλων των προτεινόμενων έργων και μελετών ανέρχεται στο ποσό των 54.522.138,33€. 8,81% η εγγραφή στον προϋπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης

 

Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία έχουν ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια πιστώσεις Έργων και Μελετών που θα υλοποιηθούν μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων συνολικού ποσού 2.385.527,33€, ενώ ο προϋπολογισμός των υπό ένταξη έργων στην Περιφέρεια ανέρχεται στο ποσό των 9.750.000€ (Ανάπλαση Περιφερειακών οδών Άλσους Αιγάλεω, Συντήρηση και επισκευή Οδικού Δικτύου κλπ.), το οποίο σημαίνει ότι μετά την εγγραφή τους στον προϋπολογισμό του (17 της Περιφέρειας) το ποσοστό εγγραφής στον προϋπολογισμό μας θα ανέλθει στο 26,70% της συνολικής απαιτούμενης δαπάνης.

 

 

Παράλληλα προγραμματίζεται, για λογαριασμό του Δήμου, η υλοποίηση και μιας σειράς Έργων που θα εκτελεσθούν από άλλους Φορείς (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΣΔΑ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε) όπως η Συντήρηση του Οδικού Δικτύου του Δήμου από τον ΑΣΔΑ συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.185.000 €, η Αναδιαρρύθμιση του 15ου Δημοτικού για τη μεταφορά του ειδικού δημοτικού και ειδικού νηπιαγωγείου από την ΚτΥΠ, καθώς και η κατασκευή του ειδικού Δημοτικού 6θέσιου και νηπιαγωγείου για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων στη περιοχή Ελαιώνα από την Περιφέρεια κλπ.

 

Όσον αφορά στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων και μελετών που προβλέπονται να υλοποιηθούν με χρηματοδότηση του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.286.866,00 €, εκ των οποίων 1.093.359 € αφορούν στην υλοποίηση έργων με εργολαβία, 280.001€ έργων με αυτεπιστασία από τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου και 90.000€ από την Υπηρεσία Κήπων και τα υπόλοιπα 823.506€ αφορούν στην εκπόνηση Μελετών.

 

Οι γενικοί άξονες προτεραιότητας – κατευθύνσεις που εντάσσονται τα προτεινόμενα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 Έργα και Μελέτες είναι οι εξής:

 

Α. Ανάπτυξη - βελτίωση των πολιτιστικών – εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Έργα ολοκλήρωσης – Αξιοποίησης – Αναβάθμισης Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ» και διαμόρφωση κάτω από την κερκίδα της Λεωφ. Θηβών χώρων κοινωνικής Μέριμνας
 • Αποκατάσταση και Ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οδού Σουλίου
 • Αποκατάσταση Αύλειων χώρων Σχολείων
 • Μελέτη περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης Άλσους Αιγάλεω & ανάδειξης υπόγειων στοών Πυριτιδοποιείου σε Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού
 • Ανακατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αιγάλεω «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ», Ενεργειακή αναβάθμιση, επισκευή και συντήρησή του.
 • Ανακατασκευή θερινού κινηματογράφου "ΤΙΤΑΝ"
 • Εκσυγχρονισμός υποδομών Δημοτικού Θεάτρου «Αλέξης Μινωτής»
 • Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»
 • Επισκευή – ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω
 • Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη

 

Β. Εξασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωφελών εγκαταστάσεων και η προστασία των δημοτών

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους
 • Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους
 • Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκ/σεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους
 • Έλεγχος, πιστοποίηση και Συντήρηση μεταλλικών στεγάστρων οδού Μάκρης, Λεωφ.Θηβών, ΔΑΚ κλπ. μεταλλικών κατασκευών Δήμου Αιγάλεω
 • Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε κτήρια σχολείων
 • Μελέτη Αντισεισμικού Σχεδιασμού, εκτάκτων αναγκών και εδαφολογικών ερευνών για την πολιτική προστασία
 • Πυρασφάλεια- Πυρανίχνευση Άλσους Αιγάλεω
 • Μελέτη αποτίμησης Φέροντα Οργανισμού Σχολείων και Δημοτικών κτηρίων.
 • Συντήρηση – Επισκευή και Ανακατασκευή Ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον Οικιστικό Ιστό του Δήμου
 • Αποκατάσταση ενανθρακώσεων σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου (6ο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, 17ο Δημοτικό κλπ.)
 • Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών, Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
 • Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου

 

Γ. Βελτίωση της λειτουργικότητας κοινοχρήστων χώρων και διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών και κυρίως των μαθητών και ΑΜΚ καθώς και η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και βελτίωση των οδικών υποδομών με την διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων κλπ.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Ανάπλαση περιφερειακών οδών Άλσους Αιγάλεω & εισόδων καθώς και τα έργα αυτεπιστασίας (Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων, πλατειών, παιδικών χαρών, συντριβανιών κλπ.)
 • Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος (Πλατεία Ζαμπέτα).
 • Μελέτη κυκλοφοριακή Δήμου Αιγάλεω
 • Εξασφάλιση προσβάσιμης αλυσίδας στην πόλη για τα άτομα με αναπηρία
 • Κατασκευή ποδηλατοδρόμων και συναφών υποδομών εξυπηρέτησης ποδηλάτων στο Δήμο Αιγάλεω
 • Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων περιοχής μεταξύ Λεωφ.Κηφισού, Λεωφ.Αθηνών, Λεωφ.Θηβών και Π.Ράλλη.
 • Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε οχήματα έκτακτης ανάγκης.
 • Επισκευή ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου

 

Δ. Εξοικονόμηση Ενέργειας – περιορισμός των ενεργειακών αναγκών με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την ενσωμάτωση - αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του δομημένου χώρου,

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Λυκείου, 7ου Γυμνασίου, 10ου και 11ου Δημοτικού Αιγάλεω - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σύμφωνα με τις Μελέτες εφαρμογής που ολοκληρώνονται μέσα στο 2016.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω και παρεμβάσεις εξοικονόμησης στο κτίριο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ σύμφωνα με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
 • Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Β/Ν Σταθμού MΈΡΙΜΝΑ και Δημαρχείου Αιγάλεω σε κτίρια σχεδόν μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.
 • Μελέτες Ενεργειακής αναβάθμισης Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων
 • Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Ιερά Οδός)

 

Ε. Ενεργειακός – Βιοκλιματικός σχεδιασμός με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών – Προστασία του περιβάλλοντος

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Διαμόρφωση Πράσινου δώματος στο 2ο Β/Ν Σταθμό Νίνας Βενέτη, 3ο Β/Ν Σταθμό (Εθνικής Αντιστάσεως), 4ο Β/Ν Σταθμό (Μπουμπουλίνας) και 11ο Β/Ν Σταθμό (Δωρείου και Π.Καβάλας).
 • Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης σε κτίρια του Δήμου
 • Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία – Πράσινο Δώμα – Οικολογικά υλικά Δόμησης

 

ΣΤ. Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας


Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Μελέτη αξιοποίησης κτηρίων ΔΕΗ – ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου.
 • Μελέτη αξιοποίησης κτιρίων του ΟΤΕ.
 • Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη Εφαρμογής περιοχής Γιούλα.
 • Έργα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων και ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα.

 

Ζ. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Ενίσχυση αναπτυξιακής δυναμικής

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 • Μελέτες εξειδίκευσης Έργων Ο.Χ.Ε στο Δήμο Αιγάλεω
 • Μελέτες εξειδίκευσης Έργων Συμμετοχής του Δήμου Αιγάλεω στο νέο ΕΣΠΑ (800.000 € Γ. ΡΙΤΣΟΣ)
 • Μελέτη τροποποίησης χρήσεων γης στο Δήμο Αιγάλεω σύμφωνα με το Ν.4269/2014
 • Μελέτη Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αιγάλεω
 • Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω
 • Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αιγάλεω με Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αντικείμενο τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων αστικής αναγέννησης περιοχής Ελαιώνα,

 

(δημιουργία στο τμήμα του Ελαιώνα Π.Ράλλη, Λ.Κηφισού, Ι.Οδό – Αγ. Άννης του προβλεπόμενου στο Ρ.Σ.Α «Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Καινοτομίας» όπως ΑΠΕ, Τεχνολογίες Οχημάτων, Έξυπνες Τεχνολογίες διαχείρισης κτιρίων, Πράσινα υλικά κατασκευών κλπ.

 

Διατήρηση και ανάδειξη του χώρου δίπλα στα ΤΕΙ Πειραιά σε «Πάρκο Ελιάς». Στο Τμήμα του Ελαιώνα Ι.Οδού – Μαρκόνι - Λ.Κηφισού – Λ.Αθηνών χωροθέτηση χρήσεων Εκπαίδευσης, Φοιτητικής Στέγης, Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης και γενικότερα μετατροπή των χρήσεων σε χώρους άθλησης, πολιτισμού, αναψυχής).

 

Σημείωση για την Ο.Χ.Ε Δυτικής Αθήνας: Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση – Ορισμός Θυλάκων παρέμβασης στο Δήμο Αιγάλεω:

 

1η για περιοχή μεταξύ των οδών Λεωφ. Θηβών – Κουντουριώτου, Παπανικολή Αγάθωνος, Λεωφ. Κηφισού, Λεωφ. Αθηνών – περιοχή Δήμος Περιστερίου

 

2η μεταξύ των οδών Πλαταιών, Πολυδεύκους, Ζεφύρου, Ιερά Οδό, Αγ. Μαρίνης, Βότση, Φερρών, Δραγατσανίου, Ιερά Οδό, Έβρου, Εδέσσης, περιοχή Δήμου Χαϊδαρίου

 

3η μεταξύ των οδών Λ.Θηβών, Αγ.Βασιλείου, Λακωνίας, Εθνικής Αντιστάσεως, Αποστ.Παύλου, Λυκαβηττού, Θηβών, κτήμα Μερκάτη, όριο Εργατικών Πολυκατοικιών, Τριποτάμου, Παπαναστασίου, Μίνωος, Μουργκάνας – περιοχή Δήμου Αγ.Βαρβάρας

 

Επισημαίνονται ότι:


Είχαν εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 Έργα και Μελέτες συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 6.114.780 € (4.833.443 €).


Από αυτά υλοποιήθηκαν Έργα και Μελέτες συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.390€


Επίσης έχουν ολοκληρωθεί Μελέτες για Έργα συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 10.102.000€ τα οποία πλέον είναι ώριμα να υλοποιηθούν

 

Επίσης έχουν υλοποιηθεί σαν συνεχιζόμενα από το 2015 Έργα και Μελέτες συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 767.000 €”.

blog comments powered by Disqus
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
// Provide alternate content for browsers that do not support scripting // or for those that have scripting disabled. Alternate HTML content should be placed here. This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Ποια η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή;
Υπάρχει κλιματική αλλαγή, και οφείλεται στον άνθρωπο και στον τρόπο ζωής του
Υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά είναι άλλη μία φυσιολογική εξέλιξη της γης με την πάροδο των ετών
Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο κλίμα, είναι υπερβολές αυτά που ακούγονται
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
Βρείτε ότι αναζητάτε στην αγορά. Εμπορικά καταστήματα που ικανοποιούν όλες σας τις ανάγκες για... Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ, Σπίτι, Εκπαίδευση, Ένδυση-Υπόδηση, Βιβλία-Σχολικά Είδη, Παροχή Υπηρεσιών, Ταξίδι & Χόμπυ, Διάφορα
Διαβάστε την ανεξάρτητη εφημερίδα Δυτικής Αθήνας
Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει: Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ, Ανάλυση Ταινιών, Αίθουσες, Cafe, Bar, Club, Εστιατόρια, Μεζεδοπωλεία, Ταβέρνες, Στο χέρι, Delivery
Διαφημιστείτε έξυπνα και οικονομικά στην απόλυτη δημοσιογραφική πύλη του Περιστερίου. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε αξιόπιστες διαφημιστικές λύσεις για την επιχείρηση σας.
MAILING LIST
Όροι Χρήσης
Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

WestNews.gr
Αιμιλίου Βεάκη 28 – 121 34 – Περιστέρι
Τηλ. 210 57 15 466
Email: info@westnews.gr
© 2011 - 2022 westnews.gr, all rights reserved - Web Design by